ENTEGRE (ISO 14001-0HSAS 18001) YÖNETİM SİSTEMLERİ  (EYS) POLİTİKAMIZ

 

“Çevre ve İnsan Sağlığını korumak” temel prensibimizdir.

 

Un ve Yem üretim sektöründe iç ve dış ilgili tarafların amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak, talep, beklenti ve ihtiyaçların etkin ve verimli bir biçimde karşılanması ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatların yerine getirilmesi için;

 

 • İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere taşınması için çalışmayı,
 • Enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
 • Yüksek teknoloji sistemleri ile çalışanlarımızın, paydaşlarımızın çevre, iş sağlığı ve güvenliği riskini azaltmayı,
 • Entegre yönetim sistemi hedeflerine yönelik performanslarımızı ölçerek sürekli gelişimi sağlamayı,
 • Acil durumlar için riskleri belirleyerek, azaltılması yönünde çalışmalar yapmayı,
 • Sürdürülebilirlik çalışmaları yapmayı,
 • Çevre, iş kazaları ve Meslek hastalıklarını 0’a indirmeyi,
 • Çevre ve iş güvenliği çalışmalarına çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Yeni ürün ve yatırım projelerinde uygulama safhasından önce çevresel etki ve iş sağlığı ve güvenliği değerlendirmesi yapmayı,
 • Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenlemeyi,
 • Atık oluşumunu kaynağında azaltarak, yeniden kullanımı ve geri dönüşümlerini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.                                                                                                                                                                       Genel Müdür