ENTEGRE (ISO 14001- ISO 45001) YÖNETİM SİSTEMLERİ  (EYS) POLİTİKAMIZ

“Çevre ve İnsan Sağlığını korumak” temel prensibimizdir.

Un ve Yem üretim sektöründe iç ve dış ilgili tarafların amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak, talep, beklenti ve ihtiyaçların etkin ve verimli bir biçimde karşılanması ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatların yerine getirilmesi için;

 • İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere taşınması için çalışmayı,
 • Enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
 • Yüksek teknoloji sistemleri ile çalışanlarımızın, paydaşlarımızın çevre, iş sağlığı ve güvenliği riskini azaltmayı,
 • Entegre yönetim sistemi hedeflerine yönelik performanslarımızı ölçerek sürekli gelişimi sağlamayı,
 • Acil durumlar için riskleri belirleyerek, azaltılması yönünde çalışmalar yapmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştirmeyi,
 • Yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesini sağlamayı,
 • Çevre, iş kazaları ve Meslek hastalıklarını 0’a indirmeyi,
 • Çevre ve iş güvenliği çalışmalarına çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Yeni ürün ve yatırım projelerinde uygulama safhasından önce çevresel etki ve iş sağlığı ve güvenliği değerlendirmesi yapmayı,
 • Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenlemeyi,
 • Atık oluşumunu kaynağında azaltarak, yeniden kullanımı ve geri dönüşümlerini sağlamayı,
 • Biyolojik çeşitlilik sözleşmesinde (Convention on biyological Diversity-CBD) belirtilen hedeflere bağlı olup; türlerin ve habitatların çeşitliliğini ve bunların işlevsel yeteneklerini koruyarak, biyo çeşitlilikten kaynaklanan faydaların ve sağlanan ekosistem hizmetlerinin adil ve hakkaniyetli paylaşımını teşvik etmeyi,
 • Tesis kurulum aşamasında ve üretim sürecinde yasal mevzuatlar izin verse dahi orman arazileri yok edilmeyecek, Yüksek Koruma Değerine (HVC) ve Yüksek Karbon Stokuna (HCS) sahip ormanlara zarar vermekten kaçınmak için özen göstermeyi,

Taahhüt ederiz.                                                                                                                                                            Genel Müdür