SUNAR ÖZLEM GIDA. SAN. VE TİC. A.Ş.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Un ve yem sektöründe endüstriyel ürünlerin üretim ve satışı alanlarında faaliyet gösteren şirketimizde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri kapsamında bilgi güvenliğini sağlamak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik potansiyel tehlikelerden korunmak amacıyla;

  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,

  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi,

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin ISO 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde doküman oluşturmayı ve uygulamayı,

  • Sisteme aykırı davranışlarda bulunan kurum içi veya dışı kişi ve tüzel kişiliklere, ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat ve şirket prosedürleri kapsamında yaptırımlar uygulamayı,

  • Sistemin sürekli iyileştirilmesi için yeterli işgücü/finansal kaynağı ayırmayı ve altyapımızı geliştirmeyi

SUNAR ÖZLEM GIDA. SAN. VE TİC. A.Ş. yönetimi ve çalışanları olarak kabul ve taahhüt ederiz.

DOKÜMAN NO: SP.KLP.01/01.07.2016/0

GENEL MÜDÜR
Mustafa TOPAL